Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Do Úštěku – kolem dokola nejen na prázdniny

Vlakem dojedete do Lovosic a přestoupíte na vláček do Úštěku. Z nádraží se vydejte po žluté, na kopečku v ulici 1. máje zahněte vpravo nahoru a na první křižovatce vlevo. Uličkou dojdete k Ptačím domkům. Dřevěné přístavky s pavlačemi na skalní stěně navazují na sklepy a chodby vytesané v pískovcové skále a připomínají tak ptačí hnízda. Pokračujte ulicí Kamennou a dojdete k židovskému hřbitovu. Zpočátku sloužil jen úštěckým židům. Počínaje rokem 1667 se zde začali pohřbívat i židé z okolních obcí. Po zániku úštěcké židovské obce za 2. světové války zůstal opuštěný. Od roku 2004 se o něj stará Sdružení pro úštěckou synagogu. Vraťte se zpátky na ulici 1. máje a jděte vpravo dolů k synagoze. Malá jednopatrová věžová stavba z konce 18. století bývala jádrem staré židovské čtvrti. Za války byla zničena a sloužila později jako sušárna. Dezolátní stav v 80. letech vedl takřka k její demolici. Ale přešla do vlastnictví Federace židovských obcí v ČR a po kompletní rekonstrukci je od roku 2003 veřejně přístupná. Byl obnoven i pozdně klasicistní vedlejší rabínský dům, v jehož přízemí naleznete historii židovské obce v Úštěku a v prvním patře expozici věnovanou židovskému školství v Čechách. Hned naproti můžete navštívit soukromé muzeum pohlednic. Odtud dojdete kolem pozůstatku středověké Západní brány na krásné náměstí se štítovými památnými domy, kostelem sv. Petra a Pavla a hradem. Nejcennějším vybavením pozdně barokního kostela je obraz Karla Škréty na hlavním oltáři a kamenná křtitelnice rokokových tvarů. Za ním stojí Kudlichův pomník s pluhem na počest muže, jež se zasloužil o zrušení nevolnictví v rakouském parlamentu.

Původně patrně dřevěné domy s kamennými sklepy v několika úrovních nahradily v 16. století jednopatrové kamenné hrázděné štítové domy s loubím v přízemí, dodnes obydlené. Hrad byl zcela netradičně zbudován v již vzniklém městě. Ve sklepech paláce jsou velké prostory vytesané přímo v pískovcové skále. Po roce 2000 byla započata celková záchrana objektu. Kolem Pikartské věže z dob husitů s muzeem čertů a restaurací se po žluté vydejte dále lesem kolem obory s bílými jeleny až ke zřícenině hradu Helfenburk, jehož panství patřilo pražským arcibiskupům. Od hradu pokračujte po žluté až na rozcestí Hradecký důl a od něj už jen po červené naučnou stezkou nádherným starým bukovým lesem až na náves v Ostré. Z ní vystoupejte na barokní poutní místo na vrchu Kalvárie kolem křížové cesty. Poutní areál, na jehož vrcholu jsou částečně opravené dvě kaple a Boží hrob, byl vystavěn v letech 1703 až 1707 jezuity. Z návsi Ostré můžete dojet autobusem do Úštěku a z nádraží u rybníku Chmelař domů. Při hezkém výletu ujdete asi 16 km. Pro orientaci jsem použila mapu KČT č. 11 České středohoří východ.

Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan