Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

JAK SE HRAJE VE STODŮLKÁCH

Ve dnech 9.–10. 5. proběhl ve stodůlecké Fakultní základní umělecké škole již 20. ročník klavírní soutěže v sólové hře Jak se hraje ve Stodůlkách. Zúčastnilo se 73 žáků a na koncertě vítězů, který byl velmi kvalitní, hrálo 18 žáků ze všech 9 kategorií. Absolutní vítězkou soutěže se stala Amálie Rybáková ze 4. ročníku druhého stupně od paní učitelky Karine Bartůňkové.

Veronika Chudobová