Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přečti – vrať – vyměň

Napíšeme-li mezi dvě jedničky plus, vyjde nám dvojka. Bez znaménka je to jedenáct. A právě to je pořadové číslo nové knihobudky, která od 11. dubna slouží žákům i pedagogům FZŠ Brdičkova. Slavnostně ji společně se zastupitelem Vítem Bobysudem uvedli do života ředitelka školy Kamila Hubalovská, žáci i pedagogové. Knihovnička, jejíž pořízení bylo financováno ze sponzorských darů rodičů, je umístěná v atriu školy. Převážnou část knih věnovala ze svých přebytků Městská knihovna hl. m. Prahy, značný počet ale přidali i žáci školy.

S nápadem zřídit v naší městské části síť těchto netradičních knihoven přišli koncem roku 2017 Vít Bobysud a členové výboru pro výchovu a vzdělávání. Knihy je možné si půjčit nebo si je odnést domů a přinést místo nich jiné. Na závěr by se možná hodil jeden citát:

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.

Lucius Annaeus Seneca

Eva Černá