Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Staňte se pěstouny! Jak se stát pěstounem?

Od 10. do 16. 6. bude v Praze probíhat v rámci projektu MPSV Týden pěstounství. Je zaměřený na osvětu náhradního rodičovství, zvyšování jeho prestiže a získání případných zájemců o pěstounskou péči.

Odbor sociální péče ÚMČ Praha 13 připravil na 11. 6. od 10.00 do 19.00 v Dětském centru Ptáčkov, V Hůrkách 5, bohatý kulturní program pro všechny zúčastněné, včetně dětí, který vyvrcholí v 17.00 oceněním pěstounů z Prahy 13. Ocenění předají starosta David Vodrážka s herečkou a pěstounkou Nelou Boudovou.

Ve středu 12. 6. od 10.00 do 17.00 bude tato osvětová akce pokračovat ve 2. patře ÚMČ Praha 13 Dnem otevřených dveří s konkrétními informacemi pro zájemce o pěstounskou péči. Od 15.00 do 17.00 pak na vaše dotazy odpoví dětský psycholog Jaroslav Šturma. Všichni pěstouni a případní zájemci o pěstounskou péči jsou srdečně zváni.

Za OSP Blanka Vildová