Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

UKLIĎME ČESKO

Žáci Gymnázia Jaroslava Heyrovského se této úspěšné celorepublikové úklidové akce zúčastnili už podruhé. Cílem sto dvaceti dobrovolníků z šesti tříd bylo 16. a 17. dubna uklidit černé skládky a volně pohozený odpad ve vybrané lokalitě naší městské části. I díky materiální podpoře organizátorů akce jsme za šest hodin nasbírali přes 220 kilogramů odpadu. Ten jsme roztřídili a dali do přistaveného kontejneru od Pražských služeb. Ze společného uklízení jsme sice měli dobrý pocit, ale určitě by bylo lepší, kdyby černé skládky a nepořádek nevznikaly.

Kuba Koráb