Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vyběhali jsme skoro dvacet tisíc

Run and Help je sportovně-charitativní akce, které se již tradiční účastní i Základní škola Mohylová. Letošním patronem a moderátorem v jedné osobě byl Daniel Krejbich, který se také aktivně zapojil a nejedno kolečko s dětmi zaběhl. Celou akci zaštiťuje Konto Bariéry, veřejná sbírka České republiky, která každodenně pomáhá lidem s handicapem a organizacím, které o ně pečují. Letos Mohyláci běhali na podporu neslyšících rodičů a jejich dětí a vyběhali pro ně částku 19 303 Kč.

Kateřina Srbová