Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Během května otevřely školy a školky opět své brány

Během května otevřely školy a školky opět své brány. Návrat nebyl povinný. Co mu předcházelo a kolik žáků usedlo zpět do lavic?

Naše městská část je zřizovatelem 10 základních škol, 22 mateřinek, ale i DDM ve Stodůlkách. Návrat dětí zpět do základních škol byl upraven metodikou MŠMT, které vyhlásilo podmínky, za kterých bylo možné je znovu otevřít. Co se týká MŠ, bylo rozhodnutí plně v kompetenci zřizovatelů. Samozřejmostí zůstává důsledné dodržování přísných hygienických a bezpečnostních opatření. Návrat do školských zařízení byl dobrovolný, dominantní formou je až do konce školního roku distanční výuka.
Rodičům jsme prostřednictvím ředitelů škol položili dotaz, zda zamýšlí své děti k danému datu do školských zařízení poslat. Rozhodnutí bylo plně ponecháno na jejich zvážení.
V první vlně se po dvouměsíční pauze 11. května vrátily do lavic tři čtvrtiny žáků devátých tříd. Ti se nyní budou připravovat na přijímací zkoušky na střední školy. O dva týdny později nastoupila zpět necelá polovina žáků prvního stupně. Současně se pro nejmenší žáky otevřely brány našich školek. Mateřinky zůstanou otevřené až do konce července, za což jsem velmi vděčný nejen paním učitelkám, ale i dalším zaměstnancům školek. Tímto krokem pracovníci učinili vstřícné gesto, již teď oceňované rodiči. V červnu a v červenci tak ve školkách bude postaráno o polovinu dětí.
Pro bezpečný návrat žáků jsou školy povinny zajistit přísná protiinfekční opatření. Proto od nás obdržely základní balíček s ochrannými prostředky, jako jsou roušky, obličejové štíty, rukavice, papírové ručníky, mycí gely či bezkontaktní infrateploměry a nezbytnou dezinfekci. Dále byly vybaveny mobilními dezinfekčními mlhovacími stroji, které budou sloužit k účinné dezinfekci prostor. Ve třídách se mohou žáci pohybovat pouze v patnáctičlenných skupinách, stejná bezpečnostní opatření budou dodržovat i ve školních jídelnách, které budou v provozu.
Jsem velmi potěšen, že se v našich školách podařilo velmi rychle nastartovat on-line výuku, která umožnila bezprostřední kontakt mezi učiteli a žáky. Je to pro mne další důkaz toho, jak kvalitní pedagogy v našich školách máme. Za to jim patří můj velký dík. Děkuji rovněž všem rodičům a prarodičům našich žáků a žákyň za trpělivost a obětavost, s kterou nám pomáhají zvládnout období pandemie nemoci Covid-19 se všemi důsledky.

S příchodem teplého počasí se někteří obyvatelé dotazují, zda je možné koupání v rybnících, kterých je na třináctce hned několik. Například Asuán je ale v současnosti vypuštěný.

Je to pravda, rybník, který je situován na kraji Prokopského údolí a mezi obyvateli třináctky se mu běžně říká Asuán, byl v podzimních měsících vypuštěn. Správcem této vodní plochy je organizace Lesy hl. m. Prahy, která v současné době zajišťuje její odbahnění. Pokud je mi známo, rybník nebyl zatím nikdy čištěn, proto byl výrazně zanesený bahnem, které vzniká na jeho dně ze zbytků rostlin a živočichů. Z tohoto důvodu docházelo ke zhoršování kvality vody, občas i k nepříjemnému zápachu. Nádrž v minulosti navíc znečišťoval přítok splaškové vody. Tento problém se již podařilo odstranit, takže i díky tomu nastal čas k důkladnému vyčištění. Nádrž zůstala přes zimu vypuštěna, aby bahno vyschlo a dno bylo pevnější pro vjezd těžké techniky. Odbahnění bude dokončeno v červenci. Pak bude Asuán opět postupně napouštěn. Délka napouštění bude záviset na vydatnosti dešťových srážek. Po odbahnění by mělo dojít k celkovému ozdravení ekosystému nádrže i jejího bezprostředního okolí. S odbahněním rybníka se provádí i drobné opravy na hrázi a technickém zařízení.
Koupání v Asuánu nebude z hygienických důvodů vhodné ani po jeho revitalizaci. Retenční nádrže na Prokopském potoce slouží k zadržení srážkové vody z okolní zástavby a k zachycování nečistot ze srážkových vod. Přestože jsou domovem mnoha vodních živočichů a rostlin, kvalita vody zde neodpovídá hygienickým limitům potřebným pro kvalitu vody na koupání.

Ing. David Vodrážka starosta Prahy 13