Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pozastavení činnosti


Ještě na březnové výborové schůzi jsme plánovali další akce na jaro a vlastně na období do prázdnin, ale hlavně také oslavy výročí založení sboru, které by se měly uskutečnit v září. Snad to situace dovolí a rádi vás na nich přivítáme.
Bohužel s narůstajícím počtem nakažených přišlo i množství tvrdých opatření a vládních nařízení. Šíření koronaviru ovlivnilo život a dění i v našem sboru. Nařízení vlády a doporučení ministerstev bylo jedno z prvních důležitých rozhodnutí, které ze dne na den změnilo zaběhnutý chod naší jednotky.
Jarní plány, soutěže, školení jednotky, plánovaná činnost mladých hasičů, akce jako Bezpečná třináctka aneb Bezpečnost zajištěna, hojně navštěvovaná akce Pálení čarodějnic a také účast na Hasičských slavnostech v Litoměřicích, to vše se rozplynulo jako jarní sníh.
O činnosti jednotky jsem psal v minulém čísle, krom toho ve volných dnech naši členové zajišťovali rozvoz dezinfekce a ochranných prostředků po obvodu Prahy 13.
Proto bych chtěl ještě jednou všem členům poděkovat, protože vše co dělali, bylo na úkor rodiny a volného času.
O obnovení činnosti sboru a akcích, které budeme pořádat, vás budeme včas informovat. V neděli 3. května po osmé hodině ranní vyjížděla jednotka k požáru v prodejně optiky v Archeologické ulici poblíž Obchodního centra Lužiny. Hasiči použili k zásahu, který probíhal v dýchací technice, dva vodní proudy, k odvětrání objektu nasadili přetlakovou ventilaci. Nejvyšší patro objektu muselo být zkontrolováno pomocí výškové techniky.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky