Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vytvoříme přírodní zahradu


Základní škola Kuncova obdržela od Státního fondu životního prostředí ČR dotaci na vytvoření přírodní zahrady ve školním areálu, a to ve výši 488 000 Kč. S finanční spoluúčastí školy bude činit dotace 574 000 Kč. V rámci realizace, která započne na jaře roku 2021, bude vytvořeno v drenáži vedle dřevěné venkovní učebny zahradní jezírko s vodními rostlinami a modely vodních živočichů, alpinum, geoexpozice a hobití domek. Součástí projektu jsou i hmyzí domky, dřevěné informativní tabule a výsadba tří ovocných stromů. O zahradu budou pečovat žáci ze dvou ekologických kroužků v rámci nepovinného předmětu ekologická praktika na I. i na II. stupni, ale i další žáci školy v rámci pracovních činností. Škola plánuje pokračovat ve zvelebování školní zahrady podáváním minimálně dvou dalších žádostí v příštích letech.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova