Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

2010: Vodotrysk v nádrži, sto let Sokola a nová parkoviště

Rok 2010 začal v Praze 13 nebývalou sněhovou nadílkou. „Už 8. ledna svolal starosta David Vodrážka krizový štáb, který vytipoval místa, na nichž pak dobrovolní hasiči ze Stodůlek a Třebonic pomáhali s odklízením sněhu,“ napsal magazín STOP. Oddělení krizového řízení zakoupilo také sněhovou frézu za zhruba 40 tisíc korun.
Bez problémů se neobešla ani následná obleva, která odhalila mnohé psí hromádky a nepořádek. „Rada městské části vyčlenila 100 tisíc korun na jednorázový úklid psích exkrementů z chodníků. Současně byla 26. února uvedena do provozu benzínová čtyřkolka se speciálním sběrným košem a vysavačem,“ uvedl zpravodaj.
U příležitosti Dne Země, tedy 22. dubna, bylo slavnostně otevřeno nové dětské hřiště ve vnitrobloku Bellušovy ulice na Lužinách, jehož dominantou se stala velká lanová sestava s trampolínou.
TJ Sokol Stodůlky oslavil 100 let od svého založení. Mimořádná výroční schůze se konala 22. května ve Spolkovém domě, kde byla po celý den k vidění také výstava o historii Sokola a oddílu kopané.
V rámci oprav horní retenční nádrže v Centrálním parku byl uprostřed vodní plochy vybudován vodotrysk spuštěný 20. července. „Voda z trysek proudí během dne v hodinových intervalech, vždy přibližně 15 minut. Vodotrysk bude v provozu do konce října, v zimě se trysky odmontují, aby nemohlo dojít ke zranění bruslařů,“ informoval zpravodaj STOP. Starosta David Vodrážka 1. září otevřel novou mateřskou školku v rekonstruovaném „domečku“ v Bronzové ulici. „Zásadní rekonstrukce za 25 milionů korun přetvořila původní provizorní stavbu na moderní a útulné místnosti pro dvě nová oddělení s padesáti dětmi,“ uvedl zpravodaj.
V pátek 10. září byl za účasti ředitele Dopravního podniku hl. m. Prahy Martina Dvořáka zprovozněn západní vestibul stanice metra Stodůlky. Začal se stavět v září 2009 a stál přes 280 milionů korun.
Začátkem října byla uvedena do provozu dvě dlouho očekávaná parkoviště na Velké Ohradě, čímž vzniklo celkem 148 nových parkovacích míst. „Jsme si vědomi, že Velká Ohrada to má v rámci Prahy 13 s parkováním nejtěžší, a připravujeme několik dalších opatření,“ uvedl starosta David Vodrážka.
Po zhruba měsíčním zkušebním provozu se v neděli 10. října slavnostně otevřel zrekonstruovaný Kulturní dům Mlejn. „V průběhu stavby, která trvala necelé dva roky, byl demontován plášť původní budovy z roku 1988 a byla zbourána většina příček,“ přiblížil STOP.
Ve dnech 15. a 16. října proběhly volby do Zastupitelstva městské části Praha 13. „Své hlasy odevzdalo celkem 17 576 voličů, takže volební účast přesáhla 41 procent. Nejvíce hlasů obdržela ODS (32,21 procenta), která získala 12 mandátů,“ informoval zpravodaj.

Robert Šimek