Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dvanáct let společně

Projekt Společná adresa – Praha 13 je zaměřený na integraci cizinců a podporu vzájemného soužití občanů Prahy 13. Aktivity projektu jsou rozděleny do pěti priorit: vzdělávání, volný čas, komunitní práce, informovanost a regionální spolupráce.
Průběh pandemie koronaviru se přirozeně dotkl i realizace projektu, zejména v oblasti vzdělávání, volného času a komunitní práce. Proto ho bylo potřeba upravit. Letos jsme zrušili konání kulturně-komunitní akce Nejsme si cizí... a doplňkového regionálního Foodfestivalu. Taktéž jsme z projektu vyřadili i dlouholetý volnočasový klub Rozmanitý svět při FZŠ Trávníčkova. Některé z aktivit byly pro jistotu přesunuty do on-line prostoru. Aktuální situaci v realizaci je potřeba si pro jistotu ověřit na níže uvedených kontaktech.
Oblast vzdělávání staví na spolupráci se sedmi mateřskými a třemi základními školami, kde probíhá jazyková příprava žáků-cizinců a doučování (včetně prázdninových kurzů češtiny ve dvou ZŠ). Zároveň jsou vzdělávány pedagožky z těchto škol. Jejich metodickou podporu zajišťují META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů, Tereza Linhartová a ÚJOP UK v Praze, který nabízí Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka. Dále probíhají prostřednictvím neziskové organizace Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., čtyři typy nízkoprahových kurzů češtiny pro dospělé migranty (včetně On-line letního minikurzu češtiny). V Městské knihovně v OC Lužiny jsou plánovány dvě aktivity – projekt Společně v knihovně, který je zaměřený na nízkoprahovou pomoc se školní přípravou. Ten zajišťuje Nová škola, o.p.s. Další aktivitou bude od září Interkulturní konverzační setkání organizované Integračním centrem Praha, o.p.s. Volný čas migrantů a občanů Prahy 13 je v rámci projektu podporován aktivitami v Domě dětí a mládeže Stodůlky (podzimní akce Letem světem) a připojením se k akci Zažít Butovice jinak, která se, doufejme, bude konat 18. září.
Všechny podstatné informace naleznete v informačním letáku a na pravidelně aktualizovaném webu MČ Praha 13 www.praha13.cz. Podobně jako v loňském roce je součástí projektu i aktivita zaměřená na komunitní práci. Obyvatelé Prahy 13 se tak mohou setkat s komunitní pracovnicí. Regionální spolupráce probíhá prostřednictvím dvou setkání Pracovní skupiny Integrace cizinců v MČ Praha 13.
Projekt je financován z dotace MV ČR a spolufinancován městskou částí Praha 13. Více na www.praha13.cz/Integrace-cizincu nebo syrovyp@praha13.cz, tel. 235 011 453.

Petr Syrový, koordinátor projektu