Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Plýtvání veřejnými penězi: Čtvrt milionu za nekvalitní analýzu

Radnice MČ Prahy 13 zadala v půlce loňského roku analýzu možností digitalizace činnosti základních a mateřských škol za 250 000 Kč z veřejného rozpočtu. Jako dodavatele dokumentu si vybrala nechvalně známou společnost Gordic, kvůli které již pražský magistrát v roce 2013 dostal pětimilionovou pokutu za předražené IT zakázky od antimonopolního úřadu.
Analýza, kterou pro radnici nechali zpracovat radní pro digitalizaci Michal Drábek a místostarostka pro školství a IT Marcela Plesníková (oba za ANO), svou kvalitou naprosto neodpovídá zaplacené sumě ani zadanému tématu. Dodaný dokument, který se měl mj. zabývat zavedením online přihlášek na MŠ, téma zcela opomíjí a problematikou digitalizace provozu vzdělávacích zařízení se zabývá pouze okrajově. Místo toho působí jako reklamní leták na elektronickou spisovou službu od firmy Gordic, která analýzu zpracovala. Navrhovaná opatření, jako například systém na rozpoznávání značek pro kontrolu vjezdů do areálu pro zamezení teroristického útoku, jsou zcela mimo diskutované téma. Celý text navíc obsahuje množství faktických i gramatických chyb a vykazuje chatrnou orientaci v odborných pojmech.
Diskuzi na téma digitalizace přihlášek jsem na zastupitelstvu osobně otevřel poprvé již před dvěma roky. Naše koalice od začátku navrhuje využít řešení poskytované zdarma Magistrátem hlavního města Prahy, což odmítli... (Úplné znění textu najdete na webu www.praha13.cz – Samospráva – Kluby zastupitelů.)

Petr Kolář, zastupitel klubu Zelení a Piráti pro 13