Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Podpora polytechnického vzdělávání

Polytechnická výchova se zaměřuje na kladný postoj k osvojování příslušných dovedností. Důležitý je rozvoj technického myšlení a tvořivosti, podporující kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. V rámci MAP II jsme nabídli pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol šest webinářů s možností využití praktických ukázek. Lektorky workshopů vycházely z vlastních zkušeností a umožnily tak sdílení dobré praxe.
Podpora polytechnického vzdělávání je velmi důležitá, velký zájem ukázal, že technická gramotnost není jen prázdný pojem.

Marcela Fuglíková