Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ekodivadélko pro děti

Ve středu 11. května se konala ve Spolkovém domě dvě divadelní přestavení pro děti z mateřských a základních škol. Představení s názvem Kterak beruška Uška o sedmou tečku přišla pořádal v rámci ekologické výchovy Odbor životního prostředí MČ Prahy 13.

Tato představení pořádáme v naší městské části již od roku 1997 a jsou hrazena z rozpočtu OŽP MČ Praha 13. Smyslem představení je ekologická osvěta a výchova dětí zajímavou formou. Po dvouleté pauze, vynucené pandemií covid-19, jsme rádi tuto tradici obnovili. Představení zahájila místostarostka Marcela Plesníková, která také vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti. Nejlepší malíři a kreslíři dostanou drobnou odměnu v podobě výtvarných potřeb. Dvou představení se zúčastnilo 400 dětí z mateřských a základních škol Prahy 13. Představení pro nás připravili herci z Divadla Kapsa.

Eva Beránková