Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prohlídka Muzea pražského vodárenství

Členové klubů seniorů Prahy 13 se ve středu 12. května, v rámci aktivit místní Agendy 21, zúčastnili prohlídky Muzea pražského vodárenství v Podolí, kterou pro ně zprostředkovala radní Prahy 13 pro oblast sociální a odpovědný politik místní Agendy 21, paní Aneta Ečeková Maršálová. Unikátní muzeum bylo poprvé zpřístupněno veřejnosti již v roce 1952. Expozice se nachází v objektu staré filtrace úpravny vody Podolí v Praze 4. Součástí hodinové prohlídky byl mimo jiné i výhled do Engelovy „katedrály s filtry“. Pro velký zájem plánujeme podobné prohlídky realizovat i v nadcházejících měsících.
Seniory na prohlídku doprovodil, kromě již zmíněné paní radní, i předseda výboru MA 21 Vít Bobysud.

Hanka Zelenková