Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Červnová křížovka

Observatoř v barokní astronomické věži Klementina, která uchovává nejstarší záznamy o počasí v Evropě, je jediné místo na světě, kde se již přes 250 let provádějí pravidelná meteorologická pozorování. Mapuje klima centra města Prahy, které je značně odlišné od klimatu ostatních částí a značně odlišné od okrajových částí Prahy na tzv. pražských vrcholech. Za počátek ucelené klementinské řady měření se tak považuje až rok 1775. Klementinská meteorologická stanice je díky své nejdelší řadě pozorování počasí považována za ...TAJENKA. Astronomická věž v Klementinu je vysoká 68 metrů a je z ní nádherný výhled na historické centrum Prahy do všech světových stran. Na vrcholu věže je usazena téměř dva a půl metru vysoká a 600 kilogramů těžká olověná postava Atlanta, který nese nebeskou sféru.

Květnová tajenka:

NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJSTARŠÍ PIVOVAR V PRAZE

Výherci:

Kristián Fišl, Praha 5; Hana Štěpánová, Luka; David Solár, Praha 5

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. června na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová