Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Neslyšícímu Toníkovi pomohlo Centrum pro dětský sluch Tamtam

Rodinám dětí se sluchovým postižením v České republice se věnuje Centrum pro dětský sluch Tamtam. Pomáhá jim překonat první šok z diagnózy dítěte a poskytuje jim komplex bezplatných služeb, jež zohledňují specifické potřeby dítěte s vadou sluchu a podporují rodinu, aby mohla žít běžným životem. Jednou z těchto služeb je raná péče, kterou využila také rodina čtyřletého Toníka. Oslovila pracoviště Tamtamu v pražských Stodůlkách.
Toník pochází z Konárovic u Kolína. U chlapce byla zjištěna oboustranná těžká vada sluchu. Podezření se objevilo již v porodnici při novorozeneckém screeningu a ztrátu sluchu později potvrdilo i vyšetření na foniatrické klinice. Zpočátku měl Toník sluchadla. „Sluchadla nosil vzorně celý den, ale nic mu nepřinášela,“ vzpomíná maminka Martina na první kompenzační pomůcku, kterou po půl roce nahradily kochleární implantáty.

Toník podstoupil oboustrannou kochleární implantaci a do jeho života vstoupily „kochlíky“. Ve věku kolem 1,5 roku už měl na každém oušku jeden. Z operace se rychle zotavil, a tak mohl brzy vykročit na cestu vedoucí k rehabilitaci sluchu. Musel se naučit rozeznávat zvuky, které do té doby neslyšel, a porozumět tomu, odkud pocházejí. Od počáteční komunikace pomocí znakového jazyka přešel postupně na mluvenou řeč. S rozvojem komunikace, sluchového vnímání a dalšími krůčky vedoucími k běžnému vývoji pomáhala Toníkovi a jeho rodině poradkyně rané péče Tamtamu. „Chvíli nám trvalo, než jsme se s tím vůbec srovnali. Já jsem člověk, který nutně potřebuje informace. Načetla jsem vše, co jsem dohledala na internetu. Ale informací o sluchadlech a kochleárních implantátech je tam hrozně málo. Pak jsem kontaktovala Tamtam,“ vrací se o 2 roky zpět Martina. „Poradkyně Šárka k nám domů vždy přijela s taškou plnou zvukových a jiných hraček. Pro mě byly její návštěvy velmi uklidňující. Co jsem potřebovala ohledně Toníka řešit, to mi řekla nebo zjistila. Ať už to byly odborné věci, které se týkaly příspěvků, nebo když jsme na začátku zkoušeli znakový jazyk. Nejdůležitější bylo ujištění, že to děláme dobře. Člověk se snaží dělat pro dítě co nejvíc, ale výsledky se třeba dlouho neukazují, pokroky dítěte nejdou tak rychle. To, že si se mnou o tom někdo pohovořil a uklidnil mě, ať se nebojím, že některé věci trvají dlouho, mělo pro mě asi největší smysl.“
Začátky nebyly jednoduché, ale poradkyně byla vždy po ruce – s radou, zkušenostmi, uklidněním. Dnes už Toník chodí do běžné mateřské školy v místě bydliště, kde se mu moc líbí, a dělá velké pokroky. Podle maminky nyní pěkně (a hodně) povídá. V mluvení je mu velkou pomocnicí o téměř 4 roky starší slyšící sestra Anička. „Když měl Toníček čerstvě sluchadla a pak kochlík, Anička byla v období, kdy neustále mluvila. Takže Toník slyšel, že je normální hodně mluvit a inspiroval se tím. A teď už zase pořád mluví on,“ směje se Martina.
Co se týče Toníkovy budoucnosti, jako asi každá maminka by si ze všeho nejvíce přála, aby byl šťastný. A jak si takové štěstí představuje? „… že se začlení do běžného vzdělávání, bude mít kamarády, koníčky a nebude se trápit, že je v něčem jiný. Prostě to vezme tak, jak to je, a bude si užívat život.“
Význam služby rané péče veřejnosti každoročně připomíná osvětová kampaň Týden rané péče, která letos proběhla od 15. do 21. května. Kampaň vyhlásila Společnost pro ranou péči a zapojila se do ní třicítka poskytovatelů služby, včetně Centra pro dětský sluch Tamtam. Centrum pro dětský sluch Tamtam, Hábova 1571, Praha 5- Stodůlky, e-mail: poradna@tamtam.cz, www.tamtam.cz, tel. linka prvního kontaktu pro rodiče: 605 100 400.

Lucie Křesťanová,
Centrum pro dětský sluch Tamtam