Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zahrada Prokopka

V dubnu letošního roku zahájila provoz komunitní zahrada Prokopka pod křídly nově vzniklého spolku Pro kořínky. V květnu 2022 Městská část Praha 13 na stránkách STOPu vyhlásila svůj záměr vybudovat na nevyužité části pozemku ZŠ Janského o výměře 2500 m2 komunitní zahradu. V červnu téhož roku proběhlo sousedské setkání zájemců za facilitace organizace Kokoza, o.p.s. Vzniklo zde koordinační jádro budoucího spolku, které Kokoza v následujících symbolických devíti měsících pomohla provést procesem zrodu komunity. Výsledkem je přírůstek do palety místních občanských organizací, spolek Pro kořínky. Péči o první sídlištní komunitní zahradu na pozemku zapůjčeném od MČ Praha 13 chceme propojit s kultivací sousedské pospolitosti a zodpovědného vztahu k našemu životnímu prostředí. Pro první rok fungování se můžeme díky podpoře získané z fondu Kaufland Už to roste, už to klíčí ve spolupráci s Nadací Via zaměřit na rozvoj zázemí zahrady. Zájemci o náš koncept „péče o kořínky“ se mohou dozvědět více, včetně akcí chystaných pro veřejnost, na www.zahradaprokopka.cz.

Za spolek Pro kořínky Petra Váchová