Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kontejnery na bioodpad na 2. pololetí

O prázdninách nebudou přistavovány kontejnery na bioodpad. Harmonogram na 2. pololetí bude zveřejněn v září na webu městské části Praha 13 – www.praha13.cz – Jak si zařídit – Odpady – Harmonogram svozu bioodpadu a v zářijovém vydání zpravodaje STOP. 

Jitka Zámorská, OŽP