Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Letošní Senior akademie byla úspěšně zakončena

Odbor sociální péče zajistil ve spolupráci s Městskou policií hlavního města Prahy pro místní seniory sérii přednášek z oblastí prevence osobního bezpečí, zabezpečení majetku, finanční gramotnosti, základů první pomoci, domácího násilí atp. 

Dvanáctidílný cyklus Senior akademie probíhal od 21. února do 7. května zpravidla ve středu odpoledne v obřadní síni radnice. 

Celkem se přihlásilo 77 seniorek a seniorů. Valná většina z nich se poctivě účastnila všech přednášek. Pamětní list o absolvování akademie získalo 71 účastníků. 

Na závěrečném setkání předaly absolventům pamětní listy zástupkyně městské části - předsedkyně sociálního výboru Petra Dymlová, která zastoupila starostu Davida Vodrážku, a vedoucí odboru sociální péče Blanka Vildová. Za městskou policii byli přítomni za oddělení prevence Lenka Hofmanová a obvodní ředitel Hynek Svoboda. 

Jan Morčuš, koordinátor prevence kriminality