Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pěšky do školy

Organizace Pěšky městem se zasazuje o město přívětivější k chodcům. Cílem iniciativy je, aby co nejvíce lidí mělo možnost těžit z benefitů chůze, a toho se snaží docílit nejrůznějšími projekty. 

Jedním z nich je také celorepubliková výzva Pěšky do školy, která má motivovat děti, aby více chodily do školy takříkajíc po svých. Registrace do podzimní výzvy byla spuštěna na webových stránkách www.peskymestem.cz již 20. května. Samotná výzva bude probíhat od 16. do 20. září 2024 v rámci Evropského týdne mobility. 

V loňském roce se přihlásilo 45 základních a mateřských škol jen z Prahy (celkově přes 439 škol) a my se toto číslo snažíme každý rok navýšit. Veškeré informace o projektu, včetně materiálů ke stažení, naleznete na www.peskydoskoly.cz

Marie Čiverná