Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dejme šanci obětem!

U příležitosti Evropského dne obětí (22.2.) podepsaly Dohodu o spolupráci ředitelka obvodního ředitelství Policie České republiky Praha II Zdeňka Brotánková a ředitelka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová.

Občanské sdružení Bílý kruh bezpečí (dále jen BKB) působí v ČR od roku 1991. Snaží se pomáhat obětem trestné činnosti, poskytuje jim odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc včetně morální a emocionální podpory. Napomáhá obětem vzpamatovat se po šokujícím traumatu a zprostředkovává jim setkání s odborníky. Provozuje stále využívanější telefonní linku DONA pro oběti domácího násilí (tel. 251 511 313). Obvodní ředitelství PČR Praha II spravuje území městských částí Prahy 2, 5, 13, 16 a přilehlých částí a s BKB spolupracuje již přes dva roky.
Společným zájmem policie i BKB je co nejšetrnější přístup ke svědkům a obětem trestných činů a pozůstalým po obětech zvlášť závažných trestných činů. Policisté i poradci BKB budou při plánovaných školeních a seminářích rozšiřovat své znalosti a dovednosti v komunikaci a jednání s oběťmi nebo pozůstalými, zejména s dětmi jako oběťmi, svědky nebo ohroženými. Obě strany se také budou společně podílet na tvorbě pomůcek a materiálů pro pozůstalé, oběti sexuálního násilí a oběti nebezpečného pronásledování. Pracovníci BKB budou policistům nápomocni svými letitými zkušenostmi a radami při náročných vyšetřovacích pokusech, při rekonstrukcích, rekognicích. Výsledkem by mělo být poskytování té nejlepší péče a řešení problému na vysoké profesionální úrovni. Zbývá už jen popřát, aby těch, kteří budou takovou pomoc potřebovat, bylo co nejméně.

nprap. Eva Kohoutová,
preventivně informační skupina OŘ PČR Praha II