Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nové Město slavilo výročí

Od vydání zakládací listiny Nového Města pražského králem Karlem IV. uplynulo v březnu celých 660 let. Panovník výrazně ovlivnil stavební plány a osobně položil základní kámen k jeho opevnění. Samotná výstavba tehdejšího Nového Města na 360 hektarech trvala dvacet let. Základem města byl systém ulic kolem tří tržišť – dnešního Karlova, Václavského a Senovážného náměstí. Čtyři vstupní brány – Koňská, Horská, Poříčská a Žitná – byly stejně jako hradby později zbořeny.

-st-