Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Občanské průkazy

Upozorňujeme, že nejpozději 31. 12. 2008 končí platnost všech občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. 12. 2003 (výjimka platí pouze pro občany narozené před 1. 1. 1936, pokud mají v občanském průkazu vyznačenou dobu platnosti bez omezení nebo platnost prodloužena bez omezení, zůstávají jejich průkazy nadále platné).