Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ochrana člověka za mimořádných událostí

V Základní škole Klausova proběhne 29. dubna zajímavý projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí. Všichni žáci budou mít příležitost sledovat práci kynologů, zdravotníků, hasičů, policie a pracovníků civilní obrany. Budou mít také příležitost naslouchat vyprávění členů Sdružení válečných veteránů. Kromě sledování si většinu činností budou moci vyzkoušet a v závěru si i zasoutěžit. Od projektu si slibujeme, že oživení tématu, které se ve škole musí probírat, přinese dětem nové zážitky, radost z činností a že si důležité informace lépe zapamatují.

Alena Klímová,
zástupkyně pro 2. stupeň