Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

POZOROVALI JSME KORMORÁNY

V posledních únorových dnech absolvovali žáci obou 7. tříd ZŠ Mládí biologickou exkurzi zaměřenou na pozorování ptačích druhů zimujících na Vltavě. Pro pozorování jsou nejvhodnější opravdu mrazivé dny, kdy potřeba volné nezamrzající hladiny nutí ptáky stahovat se na Vltavu. V zimě se zde setkáváme také s řadou severských druhů. Ačkoli kvůli letošní mírné zimě nepřiletěli ve větší míře hosté ze severu, byla pozorování úspěšná. Kromě všudypřítomných kormoránů, volavek a potápek jsme se seznámili s mnoha dalšími živočišnými druhy.

Jaroslav Vodička