Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tvořivá škola

Tvořivá škola

FZŠ Fingerova přijímá pro školní rok 2008/2009 ještě žáky do některých málopočetných tříd (zejména budoucí 1. a 3. třídy). Učíme podle projektu Tvořivá škola, který mj. zahrnuje AJ od 1. třídy, informatiku - PC od 2. třídy. Dále jsou ve škole od 3. do 9. ročníku zřízeny specializované dyslektické třídy. V rámci školní družiny mohou žáci bezplatně navštěvovat velké množství kroužků (badminton, míčové hry, stolní tenis, počítačový kroužek, ruční práce, aj.). V odpoledních hodinách nabízíme sportovní školu, divadelní studio Glans pro nás zajišťuje dramatický a taneční kroužek a jistě všichni znáte pěvecké sbory Kulíšci a Noctuella, které školu reprezentují i v zahraničí. Navíc mohou děti navštěvovat družinu v anglickém jazyce, vedenou rodilými mluvčími. Další informace na www.zsfingerova.cz

Blanka Žaludová, předsedkyně Rady školy