Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V ATRIU RADNICE ZAZNĚLY INDIÁNSKÉ BUBNY

 Ve středu 20. února Václav Svoboda, náčelník kmene Strážců údolí, a herec František Kreuz-mann ml. slavnostně zahájili výstavu Ligy lesní moudrosti, o které jsme vás v krátkosti informovali již v minulém vydání. „Můj vztah k indiánské kultuře trvá už od dětství a dnes, kdy můj syn chodí do kmene Ligy lesní moudrosti, je o něco intenzivnější,“ řekl František Kreuzmann. Indiáni žili s přírodou v souznění a pochopení a pokud se toto předává dál, je to jenom dobře. Tyto aktivity jsou přínosem pro dětskou duši, protože kromě vztahu k přírodě poznají věci, které jinde poznat nemohou. Věci obklopené určitým tajemstvím.“ „Dalo by se říci, že jsme kmenem rodinného typu,“ doplnil Václav Svoboda. „Snažíme se, abychom zaplnili volný čas nejen dětem, ale příležitostně i jejich rodičům. Při našich setkáních rozvíjíme myšlenky zakladatele americké Ligy lesní moudrosti – woodcraftu – malíře, přírodovědce a spisovatele E. T. Setona.“ Více na tel. 234 621 235, ustredi@woodcraft.czwww.woodcraft.cz.

Eva Černá