Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Důležitá informace pro rodiče a žáky 5. tříd

FZŠ Trávníčkova otevírá ve školním roce 2009/2010 6. třídy se vzdělávacím programem zaměřeným na:

  • rozšířenou výuku anglického a německého jazyka (kvalifikovaná výuka, jazykové pracovny)
     
  • rozšířenou výuku informatiky a výpočetní techniky (odborná výuka, multimediální počítačové pracovny, moderní učebnice, elektronická knihovna)
     
  • rozšířenou výuku hudební výchovy (moderní pojetí výuky, hra na hudební nástroje, výuka zpěvu)
     
  • rozšířenou výuku tělesné výchovy - lehká atletika, tenis, judo

Více informací o škole, podmínkách přijetí, rozdělení tříd na studijní skupiny získáte na tel. 251 091 650, 603 420 513, hanzal@zstravnickova.cz. Přihlášky do budoucího 6. ročníku zasílejte na adresu školy do 12. května 2009.

Formuláře přihlášek je možné si vyzvednout v kanceláři školy nebo v odkazu Dokumenty ke stažení na www.zstravnickova.cz.

František Hanzal, ředitel školy