Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informativní setkání k přípravě nového územního plánu

Za poměrně velké účasti občanů proběhlo ve středu 18. března na radnici informativní setkání k projednávání konceptu nového územního plánu hl. města Prahy (ÚPn). Besedu, kterou uváděl zástupce starosty Petr Zeman spolu s vedoucím stavebního odboru Tomášem Círusem, uspořádala městská část vzhledem k zájmu občanů o proces přípravy nového územního plánu. Smyslem setkání bylo zejména vysvětlit zájemcům průběh jednotlivých etap přípravy ÚPn podle nového stavebního zákona - od zadání přes koncept a návrh až k jeho vydání – a seznámit je s možnostmi, kdy a kde uplatnit své připomínky.

V úvodu setkání bylo vysvětleno, že zpracovatelem ÚPn je Útvar rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM) na základě zadání hlavního města (prostřednictvím pořizovatele, kterým je Odbor územního plánu magistrátu).

V současné době je rozpracován koncept ÚPn, který bude po dokončení předložen k veřejnému projednávání - patrně v posledním čtvrtletí letošního roku. Tehdy bude moci kterýkoli občan podat zpracovateli své připomínky nebo námitky. Byly tak vyvráceny obavy, že byl promeškán nějaký termín a že veřejnost již se nebude moci k plánu vyjádřit. Protože koncept je nyní ve stádiu rozpracovanosti, neměla ani městská část zatím možnost podávat k němu připomínky, pouze upozornila zpracovatele na zjevné chyby v rozpracovaném materiálu.

Přestože smyslem schůzky nebyl sběr konkrétních podnětů, někteří občané a občanská sdružení chtěli uplatnit své návrhy a připomínky, zejména k dopravě, parkování a nové výstavbě.

V tomto stadiu ale není možné připomínky uplatňovat. Městská část navíc není zpracovatelem ÚPn a informativní setkání uspořádala z vlastní vůle v rámci vstřícnosti a komunikace s občany. Konkrétní návrhy a připomínky bude možné vznášet u zpracovatele v době veřejného projednávání k dopracovanému konceptu. K němu se bude vyjadřovat i městská část. Více informací o přípravě nového územního plánu najdete na stránkách Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (www.urm.cz/cs/novy_uzem-ni_plan).

Samuel Truschka