Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Musíme volat k nehodě policii?


Ještě před pár lety musel každý řidič v případě dopravní nehody přivolat Policii ČR. Policisté museli vyjíždět ke každé dopravní nehodě a řidiči na ně čekali i několik hodin. V roce 2006 začal platit nový zákon, který řidičům umožnil nevolat k drobným dopravním nehodám se škodou do 50 000 Kč policii a jenom na místě sepsat záznam o dopravní nehodě.

Od 1. 1. 2009 platí nová právní úprava zákona o silničním provozu, podle které musíte na místo dopravní nehody přivolat policii pouze v těchto případech:

  • při nehodě došlo ke zranění nebo usmrcení osob
  • zjevná škoda na vozidlech či převážených věcech je vyšší než 100 000 Kč
  • vznikla škoda na majetku dalších osob (poškození dopravního značení, komunikace, budov...) 
  • nemůžete zabezpečit obnovení provozu na komunikaci

Policii na místo dopravní nehody rozhodně přivolejte také v případě, kdy je podezření, že některý z řidičů řídil vozidlo pod vlivem alkoholu nebo drog.

Pokud u nehody není nutná přítomnost policie, jsou účastníci nehody povinni sepsat záznam
o dopravní nehodě. Formulář od pojišťovny by měl mít každý řidič v autě. Postavení vozidel po nehodě a jejich poškození je dobré nafotografovat např. telefonem. Pro vyplnění záznamu o dopravní nehodě není důležité, zda se účastníci dohodnou na viníkovi, posouzení zavinění je již záležitostí pojišťoven.

Pokud policii přivoláte v případech, kdy to není nutné, policisté vyřeší dopravní přestupek a potvrdí váš sepsaný záznam o dopravní nehodě.

nprap. Ladislav Beránek
preventivně informační odd. Policie ČR KŘP hl. m . Prahy