Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Specializované třídy Brdičkova

Ve Fakultní základní škole Brdičkova 1878 proběhne 6. května ve 14 hodin přijímací řízení pro žáky, kteří by měli zájem navštěvovat některou z našich specializovaných tříd.

Nabízíme následující možnosti:

 1. pro žáky současných 1. – 4. tříd
  - sportovní třída
 2. pro žáky současných 5. tříd
  - jazyková třída (angličtina, francouzština, němčina)
  - sportovní třída
  - matematicko-přírodovědná třída
  - umělecká třída s rozšířenou výukou výtvarné výchovy
  - počítačová třída

Informace na tel. 235 515 884, www.fzsbrdickova.cz nebo přímo ve škole.

Jan Šafir, ředitel školy