Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volby do Evropského parlamentu

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím ze dne 10. února volby do Evropského parlamentu na pátek 5. června a sobotu 6. června 2009. Podrobnější informace k průběhu voleb na území MČ Praha 13 najdete na www.praha13.cz

Jana Dvořáková,
vedoucí občansko-správního odboru