Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž duben

Historie města, na jehož jméno se ptáme, sahá až do poloviny 11. století. Leží nedaleko německých hranic, asi 100 km severně od Prahy, v překrásném údolí řeky Labe, která zde protéká Českým Středohořím. Jeho historický vývoj je úzce spjat jak s významnou říční cestou, tak i s členitostí krásného okolí. Český kronikář Kosmas sem přisuzuje děj pověsti o založení české královské dynastie, rodu Přemyslovců. Jedním ze symbolů dnešního města je silueta hradu Střekov. Středověký půvab zříceniny přitahoval mnoho básníků i malířů, mezi něž patří například L. A. Richter, E. G. Doerell, A. Croll nebo K. H. Mácha. Dnes je jednou z nejlépe dochovaných hradních zřícenin v České republice. Pod hradem, v Malířském koutku, je mimo jiné k vidění zachovalá původní zástavba několika hrázděných domů. Návštěvníka města jistě zaujme i nakloněná kostelní věž (vychýlení v její špici představuje téměř dva metry), dominikánský klášter s barokním kostelem Sv. Vojtěcha, který nechal na místě nejstaršího městského kostela postavil v letech 1715 - 1730 Octavio Broggio, Mariánský most přes řeku Labe nebo Městské muzeum, které dnes patří k vůbec nejstarším v celých severozápadních Čechách.

Na nedalekém hradě Blansko sídlil kdysi zlý obr, který velikým prakem střílel na město kamení, koše s jedovatými hady a různými způsoby škodil obyvatelům města. Obr se chodíval koupat do řeky Bíliny, avšak představení města si na něm vymohli, že musí město opustit ještě před večerním klekáním, jinak bude potrestán. Jednou se obr opozdil a rozzlobení měšťané, kteří se již dlouho chtěli obtížného souseda zbavit, se na něj vrhli a utloukli ho.

 

V březnu správně odpověděli ti, kteří uvedli, že jsme hovořili o městu KARLOVY VARY.
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:

Anna Dupalová, Stodůlky

Soutěžní otázky na duben:


1) Kdy a kde se bude konat festival Svátek keltské kultury Beltine 2010?
2) Která akce symbolicky otevře Greenways Praha – Vídeň?
3) Od 2. září 1916, v době I. světové války, byly zavedeny tři bezmasé dny. Které?

Správné odpovědi na březnové soutěžní otázky:


1) Kde v Praze 13 mohou senioři navštěvovat Univerzitu třetího věku? V Domě pro seniory Lukáš, Trávníčkova 1746.
2) Kdy a kde se uskutečnilo první pokusné televizní vysílání v ČSR? 24. 3. 1948 v Praze
3) Kdy proběhnou pražská předkola Porty 2010? 25. a 26. 3.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:


Helena Drábková, Velká Ohrada

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. dubna na adresu redakce: Sluneční nám. 13,
Nové Butovice, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Eva Černá