Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

TÝDEN MASOPUSTNÍHO VESELÍ

 

Týden od 8. do 12. února proběhl na prvním stupni FZŠ Trávníčkova v masopustním duchu. Někteří prvňáčci o tomto veselém svátku slyšeli poprvé. Naučili se básničky a písničky, povídali jsme si o tradicích (pohřbívání basy, typické masky), zahráli na vozembouch. Ve všech třídách byl čilý ruch. Vyráběly se masky, malovaly obrázky do výtvarné soutěže. Naše děti mají masopust spojený především s maškarním rejem a soutěžemi, které pro ně tradičně paní učitelky připravují. V pátek se tělocvična zaplnila spoustou princezen, rytířů, vodníků a jiných velmi nápaditých masek. Pro porotu bylo opravdu těžké vybrat ty nejzajímavější.

Dagmar Říhová