Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Chtěl jsem koupit obecní byt, v němž bydlím, ale nedostal jsem úvěr. Zprostředkovatel úvěru mě ale přesvědčuje, že zajistí fyzickou osobu, která za mě byt koupí, a já v něm budu moci nadále bydlet, ale nájem budu platil novému majiteli. Pokud prý byt neko

Chtěl jsem koupit obecní byt, v němž bydlím, ale nedostal jsem úvěr. Zprostředkovatel úvěru mě ale přesvědčuje, že zajistí fyzickou osobu, která za mě byt koupí, a já v něm budu moci nadále bydlet, ale nájem budu platil novému majiteli. Pokud prý byt nekoupím jako nájemník, radnice nabídne ve druhém kole neprodané byty ke koupi na trhu i s nájemníky a nový majitel mně určí nájem, který nezvládnu a o byt stejně přijdu. Je tato informace pravdivá a musím ke koupi bytu přistoupit?

Tato informace je naprosto nepravdivá. Zprostředkovatel úvěru vám lhal a zřejmě ve svém osobním zájmu či v zájmu třetí osoby se snažil obcházet zákon a stanovená pravidla. Usnesením zastupitelstva ze dne 9. 12. 2009 byl schválen prodej bytového fondu po bytových jednotkách a byly stanoveny podmínky prodeje. Pravidla pro prodej bytů byla nastavena tak, aby ochránila ty nájemce, kteří se rozhodnou, že byt z nějakých důvodů neodkoupí. Předpokladem samozřejmě je, že řádně platí nájem. Městská část rozhodně nebude prodávat byty, které neodkoupí oprávnění nájemci, nikomu jinému. Proto platí, že pokud bytovou jednotku neodkoupíte, nadále zůstáváte nájemcem bytu v majetku městské části Praha 13 na základě uzavřené nájemní smlouvy k bytu. Navíc vám, jako oprávněnému nájemci vzniká roční předkupní právo na prodej bytu, ale pak již za tržní cenu.

 

V roce 2008 se ve STOPu psalo, že Zbuzany dluží Praze 13 peníze za žáky, kteří chodí do našich škol. V říjnu 2009 jste v Přímé lince psal, že už zaplatily. Nedávno jsem v novinách četl, že o tom zase rozhodoval soud. Jak je to tedy doopravdy?

Nejvyšší soud začátkem letošního roku zamítl dovolání obce Zbuzany proti rozhodnutí Okresního soudu Praha - západ a Krajského soudu v Praze, které v roce 2008 a 2009 v prvoinstančním a odvolacím řízení rozhodly, že obec Zbuzany je povinna zaplatit Městské části Praha 13 dlužnou částku za neinvestiční výdaje připadající na žáky s trvalým pobytem ve Zbuzanech, kteří navštěvovali základní školy v Praze 13. Obec Zbuzany od samého počátku zpochybňovala výši nákladů a navrhovala výrazně nižší částku.

Krajský soud na jaře 2009 rozhodl, že Zbuzany jsou povinny uhradit Praze 13 tyto náklady za školní roky 2003 - 2004 a 2004 - 2005 v plné výši. Na základě tohoto rozsudku Zbuzany žalovanou částku ve výši bezmála 360 tisíc korun v červnu 2009 uhradily. Krátce nato zaplatily i 200 tisíc za dojíždějící žáky v letech 2005 - 2006 a 2006 - 2007, takže další žalobu jsme vzali zpět. Zbuzany se ale s rozhodnutím soudu nesmířily a podaly dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten 24. ledna tohoto roku definitivně rozhodl v plném rozsahu ve prospěch Prahy 13.
Do základních škol v Praze 13 chodí v současné době 78 dětí z 11 obcí, které náklady na své žáky hradí. Nejvíce žáků dojíždí z Jinočan a Ořecha. 

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz