Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Fakulta architektury se stěhuje do nového

Nová budova byla vystavěna během osmnácti měsíců na pozemku v dejvickém kampusu ČVUT v návaznosti na Fakultu stavební, Studentský dům a Národní technickou knihovnu. Budova ve tvaru L má osm nadzemních a tři podzemní podlaží (s parkovací kapacitou 316 stání). V přízemí jsou 4 velké audiovizuální sály pro 660 posluchačů. Umístění volně navazuje na návrh architektů Čermáka a Paula z přelomu 50. a 60. let a zastavovací plán Dejvic profesora Engela ze 20. let. Architektonický návrh profesorky Aleny Šrámkové vzešel ze soutěže 35 týmů a vybrala jej komise složená z významných architektů. V novém objektu bude sídlit Fakulta architektury a děkanát Fakulty informačních technologií. Budova je navržena jako univerzální, s výukovými prostory pro technické obory. Charakteristickým rysem je transparentnost. Prosklenými příčkami je vidět do učeben, ateliérů i pracoven vyučujících. Náklady 1 160 mil. Kč pokryly státní dotace ve výši 999 mil. Kč a vlastní zdroje částkou 161 mil. Kč.

–dn-