Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z magistrátu

  • V Horních Počernicích byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná (částkou 73 mil. Kč) Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie. Největší zájem je o studium právní administrativy, provoz diplomatických služeb a letos i o nejnovější řízení lidských zdrojů.
  • Městská rada jednala o celoměstsky významných změnách Územního plánu. Týkaly se dopravní a technické infrastruktury, např. aktualizace záplavových území, hranic zastavěného území, nového vodovodu do Uhříněvse, retenčních nádrží, tunelu SJ magistrály ale i nové lanovky na Praze 5. Nesouhlas vyslovila rada k návrhu na upřesnění regulativu letiště v Praze 19.
     
  • Děti na Klinice dětské chirurgie motolské nemocnice vymyslely jména pro dva nové razící štíty. Ty budou použity při prodloužení metra A z Dejvic právě do Motola. Vítězná jména jsou Tonda a Adéla. K nim připojily děti i obrázky, jak si takový razící štít představují.
     
  • Hlavní město Praha přistoupí k pilotnímu projektu nákupu služeb a komodit způsobem veřejné elektronické aukce. Díky ní může zadavatel získat od uchazečů mnohem výhodnější nabídku, než pouze na základě klasického hodnocení nabídek. Stále více se používá i tzv. reverzní elektronická aukce, kdy je položkou objednávka nakupujícího. On-line uchazeči jsou tlačeni dále jít se svoji cenou dolů, vylepšit své nabídky tzv. „podhozy“, a tak vyhrát zakázku. Pro zadavatele to představuje snížení ceny, nebo vylepšení podmínek. Metoda je maximálně transparentní a eliminuje korupční prostředí. Více najdete na www.magistrat.prahamesto.cz.

 –dn-