Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zbrojnice se představila odborné veřejnosti

Po několikaměsíční práci na zařízení nové zbrojnice jsme v sobotu 4. března pozvali na návštěvu zástupce Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, Úřadu MČ Praha 13, okolních sborů, dlouholeté členy sboru a členy výjezdové jednotky. Všem příchozím jsme se pochlubili nově zařízeným interiérem hasičské zbrojnice, garážovými stáními a sociálním zázemím. Po prohlídce všech prostor jsme hosty pozvali ke štědře prostřenému stolu.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky