Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

CIRKUSÁCI VE STACIONÁŘI

 

 

V únoru navštívili stacionář Diakonie ČCE ve Stodůlkách kouzelníci a žongléři. Česká skupina Magiciens du Monde spadá pod francouzskou neziskovou humanitární organizaci sdružující kouzelníky-dobrovolníky, kteří ze vstupného za placená představení a sponzorských darů financují své humanitární akce. Cílovou skupinou jsou děti v těžké životní situaci - nemocné, opuštěné, sirotci, děti žijící na hranici chudoby nebo zasažené válečným konfliktem (např. Burkina Faso, Srí Lanka). Jejich vystoupení bylo pro nás všechny velkým zážitkem. V květnu chceme na představení pozvat i děti ze širokého okolí.

Josef Rendl, vedoucí stacionáře