Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak správně pomáhat zvířatům

 

Při jarních vycházkách přírodou můžete objevit osamocené mládě ležící v trávě, které působí dojmem, že je ztracené a opuštěné. Opak je však pravdou! Zajíček či srnka pouze čekají na mámu, která o nich dobře ví a několikrát denně, i v noci, je chodí krmit. U savců hraje důležitou roli pach. Při fyzickém kontaktu s lidmi již rodiče mládě nemusí přijmout. Proto nesahat! Naopak ptáčatům vypadlým z hnízda je třeba pomoci zpět, opeřená můžete posadit i na větev. Zde lidský dotek nevadí. Očividně zraněným zvířatům je však třeba pomoci. Nejlépe uděláte, když se spojíte s odborníky, např. s Domem ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4, tel. 774 155 155. Ti poradí a pro zvíře si sami přijedou. Po půlroční přestavbě začala opět fungovat Záchranná stanice pro divoká zvířata v Jinonicích, spadající pod společnost Lesy hl. m. Prahy. Zárukou, že je zde o zvířata dobře postaráno je vedoucí pan Kerouš. Stanici naleznete na konci ulice Mezi Rolemi. Funguje nonstop, její telefon je 773 772 771.

Jaroslav Fuglík