Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pražské hřbitovy (1947)

Pražské hřbitovy (1947)

Po válce chtěla Pražská obec vybudovat na katastru obce Stodůlky hřbitovy pro potřeby hl. města. 23. srpna 1947 byla do sálu hotelu Praha ve Stodůlkách svolána veřejná schůze širšího národního výboru, kde byli občané informováni o projektu. Byla to bouřlivá schůze, na níž se přes 40 drobných držitelů zemědělské půdy postavilo proti plánu a podepsalo protestní prohlášení k Ústřednímu národnímu výboru hl. m. Prahy. Se založením hřbitovů měla být zřízena autobusová doprava, již by mohli užívat i obyvatelé Vidoulí. Pro odpor občanů ve Stodůlkách nebyl uskutečněn projekt stavby hřbitova, ale nebyl také uskutečněn projekt autobusové dopravy. Z toho dochází k vzájemné řevnivosti mezi staro a novousedlíky. Drobní držitelé, kteří svým vystoupením plán překazili, svou půdu stejně nepodrželi. V r. 1960 museli půdu postoupit JZD.

Vybral Dan Novotný