Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rodiče vítáni

 

ZŠ Mohylová získala značku Rodiče vítáni. Vyjadřuje náš názor, že rodiče jsou významnými partnery školy. Součástí certifikátu jsou i kriteria, která naše škola splňuje. A co všechno dělá naše škola navíc, že jsme si tuto značku zasloužili? Například vydáváme vlastní žákovské knížky, připravujeme pro žáky týdenní plány v tištěné i elektronické podobě, umožňujeme rodičům účast ve výuce, pořádáme konzultační dny učitel – rodič – žák, každá třída má své třídní stránky... na školním webu zveřejňujeme přehled aktuálních akcí. A protože organizujeme i ukázkové hodiny pro rodiče, přijďte se podívat.

Jana Davidová