Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Charitativní bazárek se zahradní slavností

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE ve spolupráci se Základní uměleckou školou Stodůlky pořádají dne 25. května od 14.00 hod. na zahradě školy ve Vlachově 1502 již druhý Charitativní bazárek se zahradní slavností. Mottem akce je slogan Máte doma nějaké pěkné nepotřebné věci? Věnujte je škole. Vy přinesete, my prodáme. Cílem letošního bazárku je získat finanční prostředky na další část zvedacího a transportního systému do třídy A, který usnadní těžkou fyzickou práci pedagogů a asistentů a zkvalitní péči o naše žáky. V loňském roce se podařilo získat 34 219 Kč, které jsme spolu s dotací Konta bariéry ve výši 100 000 Kč využili na první část tohoto zvedacího a transportního systému. Tato akce je zároveň společenskou událostí pro žáky, rodiče a všechny přátele školy. Můžete si zde koupit vše, co vám doma chybí a prožít příjemné odpoledne s bohatým programem a občerstvením od sponzorů a rodičů. Na akci vystoupí Dětský pěvecký sbor ZUŠ Stodůlky a Jazz Kokeš Trio. Zároveň můžete z hlédnout ukázku canisterapie nebo si zaskákat na trampolíně. Přispět můžete i na účet školy 134823379/0800, kde je třeba uvést jméno a příjmení dárce, kontakt, abychom pro vás mohli vystavit darovací smlouvu. Fotografie z minulé akce naleznete na www.skola-stodulky.diakonie.cz. Přijďte se pobavit a podpořit dobrou věc, těšíme se na vás.

Milan Černý, ředitel školy