Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hasičské kurzy a údržba techniky

Únor a březen u nás byly ve znamení školení zásahové jednotky. V polovině února se dva členové zásahové jednotky – Lukáš Bican a Pavel Drda – zúčastnili kurzu lezců v Tisé nad Labem. Ke konci února vypomáhala zásahová jednotka u kácení stromů pro městskou část. První víkend v únoru se konalo školení strojníků v Lipencích, kterého se zúčastnili Vladimír Ernýgr a Miloslav Šmíd. Před uzávěrkou měla zásahová jednotka cvičení s motorovými pilami v Řeporyjích. Zásahová jednotka se schází každou neděli na hasičské zbrojnici, kde se její členové starají o svěřenou techniku. Tu si budete moci prohlédnout na akci Bezpečná třináctka 18. dubna.

Marta Horáková, SDH Třebonice