Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stavba parkoviště omezí průjezd sídlištěm

 

Jak jsme vás již ve STOPu informovali, na Velké Ohradě mezi ulicemi Janského a Klausova byla zahájena výstavba parkovacích teras.

V souvislosti s průběhem prací a umístěním těžké stavební techniky je nutné provést některá dopravní opatření:

  • až do konce dubna bude uzavřen slepý konec ulice Klausova mezi mateřskou a základní školou
  • od konce dubna bude provoz v posledním úseku ulice Klausova částečně omezen mobilním záborem (technikou, která se bude přesunovat)
  • od začátku dubna do přibližně 20. června bude zcela uzavřen krátký úsekulice Janského – mezi vyústěním Prusíkovy a Kurzovy ulice. V tomto místě bude okružní ulice Janského přerušena. Řidiči budou moci objet sídliště až k této uzavírce
    po západní nebo východní straně a stejnou cestou se vrátit zpět.
     

Bližší informace budou průběžně zveřejněny na www.praha13.cz v oblasti Městská část – Doprava.

odbor dopravy a odbor majetkový, bytový a investiční