Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stodvacet let pro zrakově postižené

 

Palata – Domov pro zrakově postižené, se sídlem Na Hřebenkách 737/5 v Praze 5, slaví letos 120. výročí svého založení. K významnému výročí pořádáme tématické besedy a akce, které jsou doprovázeny přednesem krátkých, posluchačsky přístupných literárních textů a živou hudbou v podání profesionálních sólistů, žáků Deylovy a Státní konzervatoře.

Všechny srdečně zveme na následující akce:

24. 4. ve 14.30 hodin
Každodenní život „chovanců“ v Palatě. Franz Endler – 1903

22. 5. ve 14.30 hodin
Období starostí o přežití Palaty – 1914 – 1925. Karel Urbanec, mecenáš Palaty – (1893 – 2013)

20. 6. ve 14.30 hodin
Mise řádových sester (1929 – 1957 a 1972 – 1983)

29. 4. ve 14.00 hodin
Zahraje skupina Rangers, komentuje Petr Salava.


12. nebo 13. 6. od 14.00 hodin
V zahradě (pokud bude hezky) se uskuteční koncert Harfa zpívá, zpívají paní Alena Žáková a pan Miloš Ježil.

Těšíme se na vaši účast. Doprava autobusem linky 176 – výstup Hřebenka, Domov Palata.

Bližší informace na www.palata.cz

Marta Dzúrová, Domov Palata