Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Četl jsem v novinách, že v souvislosti se zprovozněním metra do stanice Motol se připravuje výrazné omezení autobusové dopravy v naší oblasti. Víte o tom? Můžete to nějak ovlivnit?

Dostal se nám do rukou určitý materiál popisující připravované změny po zprovoznění trasy metra A do Motola, a to zejména změny v autobusových linkách. Protože šlo o zcela neoficiální informace a naznačovaná omezení jsou pro nás dost zásadní, obrátil se můj zástupce Aleš Mareček dopisem na Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (ROPID) se žádostí o zaslání oficiálního materiálu k připravovaným změnám, abychom k nim mohli zaujmout stanovisko. V odpovědi ROPIDu se píše, že otevření úseku metra bude mít přirozeně vliv na vedení autobusových i tramvajových linek, ale že přípravy změn jsou teprve v počátcích, budou se provádět přepravní průzkumy apod. Na všechno je prý ještě dost času (metro se má spustit počátkem roku 2015) a je prý možné, že se nám do rukou dostal některý návrh z dílny „nadšenců“ městské dopravy, který někdo vydával za „oficiální“. Takovéto ujištění by nás teoreticky mělo uklidnit. Jenže máme již zkušenost z minulosti, kdy novináři neoficiálně obdrželi návrh zásadních změn v dopravě. ROPID se od něj tehdy také distancoval a prohlásil, že do médií unikl pouze nějaký předběžný koncept, o kterém se vůbec neuvažuje. Po nějaké době se ale ukázalo, že většina z těchto „konceptů“ byla skutečně v plánu.

V roce 2012 jsme byli svědky nešťastných zásahů do fungování MHD v Praze a zdá se, že se k nim schyluje opět. Další omezování linek a spojů pražské hromadné dopravy v oblasti Prahy 13 považuji za naprosto nepřijatelné. Příčinou současných potíží s pražskou dopravou je naprostá neochota a nevůle vedení hlavního města Prahy komplexně vyřešit její zhoršující se stav. Za poslední dva roky sledujeme útlum MHD a rozhodně nemám pocit, že to někdo z vedení Prahy opravdu chce řešit. Místo toho, aby hlavní město řešilo problémy pražské dopravy komplexně, jsou městské části nuceny, aby se zdlouhavě a často zcela bezvýsledně dohadovaly s ROPIDem a vymohly si alespoň nějaké ústupky z nových a nových úsporných opatření.

„Neoficiální“ přehled připravovaných změn naznačuje některé naprosto nepřijatelné návrhy, které by se dotkly především sídliště Velká Ohrada, ale i dalších oblastí. Například u autobusové linky 174 předpokládá odklon od Velké Ohrady, čímž by bylo zrušeno spojení Velké Ohrady s nákupními centry (např. Luka) a přímější spojení s metrem na Zličín. Na druhé straně má být linka 174 ukončena na Vypichu, což přeruší velmi využívané spojení z Prahy 13 do oblasti Břevnova, kde metro není alternativou. Pokud by se na lince 174 navíc začaly používat obyčejné autobusy místo kloubových, značně by klesla kapacita linky.

Dalším nepřijatelným opatřením je sloučení linek 179 a 235, každá má nyní svoji návaznost na metro a jejich sloučení by vedlo k další izolaci Velké Ohrady. Současně budeme trvat na tom, aby všechny spoje těchto linek zajížděly do terminálu Nové Butovice, který je bezbariérový, na rozdíl od zastávky v Bucharově ulici.

Nesouhlasíme ani s odklonem linek 230 a 256 od stanice metra Luka na sídliště Stodůlky. Došlo by tak ke zhoršení spojení na metro pro obyvatele Řeporyjí a snížení kapacity na již nyní přetížených zastávkách.

Také budeme protestovat proti zrušení linky 168, kterou se nám poměrně nedávno podařilo prosadit a osvědčila se. Linka je velkým přínosem pro obyvatele Hájů a Vidoule, zajišťuje spojení mezi poliklinikou Lípa a nemocnicemi v Motole a Na Homolce a je velmi využívaná. Měla by být údajně nahrazena linkou 116, která ovšem nezajíždí k Nemocnici Na Homolce a navíc má velmi dlouhou trasu s množstvím křižovatek, což může ve špičkách způsobit velká zpoždění. Jistým problémem by bylo také zrušení linky 164, to však by se případně dalo kompenzovat prodloužením nahrazující linky 143 až na Zličín. Návrhy přinášejí i několik pozitiv (třeba možnost spojení do Vojenské nemocnice nebo do Šárky), negativní dopady však mají značnou převahu.

Doprava v celém hlavním městě je vzájemně propojená a je využívána všemi obyvateli hlavního města, nezávisle na jejich bydlišti. Proto apeluji na vedení hlavního města, aby přestalo strkat hlavu do písku a dalo městské dopravě takovou důležitost, jaká jí náleží. Je na to nejvyšší čas. Vedení městské části Praha 13 bude i nadále bojovat za to, aby se dopravní obslužnost pro její obyvatele nezhoršovala. Pokud budete chtít také dát najevo svůj postoj k omezování městské dopravy, můžete svým podpisem podpořit petici ve prospěch zachování současné úrovně dopravní obslužnosti, kterou budu iniciovat. Možnost budete mít na dvou nejbližších akcích Prahy 13 – na Bezpečné třináctce 24. 4. a na Čarodějnicích 30. 4.

Závěrem bych Vám všem rád popřál klidné a pohodové Velikonoce.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz