Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kriminalista zaujal

V rámci projektu Prevence kriminality, vztahujícího se k tématům výchovy k občanství, se žáci 8.B FZŠ Trávníčkova zúčastnili již druhé přednášky. Tentokrát plk. Miloslav Dočekal, člen Asociace Mezinárodní policie a Bílého kruhu bezpečí (sdružení na pomoc obětem trestných činů), hovořil o různých druzích šikany, o kriminalitě a návykových látkách. Jeho vystoupení prokládané vlastními zkušenostmi bylo natolik zajímavé, že se děti rozhodly objednat další přednášku s názvem Islám, světový terorismus a kriminalita.

Marcela Fuglíková