Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Velikonoční bohoslužby

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. JAKUBA ST. KOSTEL SV. JAKUBA ST. VE STODŮLKÁCH

Zelený čtvrtek (17. 4.)

18.30 hod. mše sv. na památku ustanovení Eucharistie

Velký pátek (18. 4.)

18.00 hod. pobožnost křížové cesty
18.30 hod. Velkopáteční obřady

Vigilie vzkříšení (sobota 19. 4.)

21.00 hod. hlavní oslavy vzkříšení ve farnosti
velikonoční bohoslužba spojená s udělováním iniciačních svátostí katechumenům

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle 20. 4.)

8.00 hod. mše sv. (svěcení velikonočních pokrmů)
18.00 hod. mše sv.

Velikonoční pondělí (21. 4.)

8.00 hod. mše sv.

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

Zelený čtvrtek (17. 4.)

17.00 hod. mše sv. na památku ustanovení Eucharistie

Velký pátek (18. 4.)

9.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00 hod. prostor pro soukromou modlitbu před Nejsvětější svátostí – sál KC sv. Prokopa
17.00 hod. Velkopáteční obřady

Bílá sobota (19. 4.)

9.00 hod. Breviářová modlitba se čtením a katechumenátní obřady
10.00 – 16.00 prostor pro soukromou modlitbu před Nejsvětější svátostí v Božím hrobě – sál KC sv. Prokopa
14.00 – 14.30 společná adorace u Božího hrobu zakončená svěcením velikonočních pokrmů.

Vigilie vzkříšení (sobota 19. 4.)

19.00 hod. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle 20. 4.)
9.30 mše sv. (svěcení velikonočních pokrmů)
11.00 mše sv. (svěcení velikonočních pokrmů)

Velikonoční pondělí (21. 4.)

11.00 mše sv. SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 13

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ CENTRUM LUKA

(Mukařovského 1986, stanice metra Luka)

Velikonoční shromáždění

Velkopáteční „Cesta kříže“ – pátek 18. 4. v 18.30

Zveme všechny, kdo chtějí společně prožít velikonoční poselství. Od Třináctky vyjdeme v 18.30. Cestu, během níž bude několik zastavení se zamyšlením nad biblickými texty a modlitbami, skončíme na Makču Pikču.

Ranní vítání vzkříšeného Pána – neděle 20. 4.

7.00 sraz na vrcholu Makču Pikču, společné modlitby a chvály
8.00 společná snídaně v prostorách Třináctky, modlitby
10.00 Velikonoční nedělní bohoslužba

Více informací na www.13ka.cz.